Rosa FreitasDr. Rosa Freitas

Email: rosafreitas@ua.pt

 

 

 

Member of WG3 & Follower of WG5

Keywords of expertise: 1. Benthic macroinvertebrates, 2. Ecotoxicology, 3. Climate change, 4. Pharmaceutical drugs

556 View